Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Pitesti

Ce este PMUD?

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Planul de mobilitate urbana durabila (PMUD) reprezinta instrumentul de planificare strategica teritoriala prin care sunt corelate dezvoltarea teritoriala a localitatilor din zona periurbana/metropolitana cu nevoile de mobilitate si transport al persoanelor, bunurilor si marfurilor.

Planul de mobilitate urbana durabila este deci o strategie pe termen lung care are ca tinta principala îmbunatatirea accesibilitatii zonelor urbane si furnizarea de servicii de mobilitate si transport durabile catre, prin si în zona urbana respectiva. Acest plan vizeaza necesitatile „orasului functional” si ale zonelor adiacente, si, prin urmare, cauta sa contribuie la dezvoltarea unui sistem de transport urban care:

 • Este accesibil si raspunde nevoilor de baza ale tuturor utilizatorilor în ceea ce priveste mobilitatea;
 • Echilibreaza si satisface diversitatea cererii de servicii de mobilitate si transport provenite de la cetateni, întreprinderi si industrie;
 • Traseaza o dezvoltare echilibrata si o mai buna integrare a diferitelor moduri de transport;
 • Întruneste cerintele de durabilitate, punând în balanta nevoia de viabilitate economica, echitate sociala, sanatate si calitate a mediului;
 • Optimizeaza eficienta si eficacitatea costurilor;
 • Utilizeaza mai bine spatiul urban, precum si infrastructura si serviciile de transport existente;
 • Îmbunatateste atractivitatea mediului urban, calitatea vietii si sanatatea publica;
 • Îmbunatateste siguranta si securitatea traficului;
 • Reduce poluarea aerului si poluarea fonica, emisiile de gaze cu efect de sera si consumul de energie;
 • Contribuie la o performanta generala mai buna a retelei transeuropene de transport si a sistemului european de transport ca întreg

Obiectivele PMUD

PMUD identifica nevoile de investitii/masuri pe termen scurt, mediu si lung, care sa duca la realizarea unui sistem de transport urban durabil prin:

 • Facilitarea accesului tuturor la locurile de munca si la servicii;
 • Îmbunatatirea sigurantei si securitatii;
 • Reducerea poluarii, a emisiilor de gaze cu efect de sera si a consumului de energie;
 • Cresterea eficientei si a eficacitatii costurilor pentru transportul de persoane si marfuri;
 • Cresterea atractivitatii si a calitatii mediului urban.

Se va urmari dezvoltarea echilibrata a tuturor modalitatilor de transport relevante si schimbare spre modalitati de transport mai curate si mai durabile.

Planul de mobilitate urbana durabila va trata urmatoarele subiecte:

 • Transportul în comun.
 • Transportul nemotorizat
 • Intermodalitate
 • Siguranta rutiera urbana
 • Transportul rutier (în miscare si stationar)
 • Logistica urbana
 • Gestionarea mobilitatii
 • Sisteme de transport inteligente (STI)

Etapele PMUD

Elaborarea viziunii de dezvoltarea si a planului de moblitate durabila se va baza pe un proces de consultare cu specialisti, factori de decizie, administratie locala, mediul de afaceri, societatea civila si orice alta structura are poate contribui la realizarea unui plan de calitate.

Elaborarea PMUD cuprinde urmatoarele componente:

  1: Culegerea de date si analiza a situatiei existente
  2: Dezvoltarea si calibrarea Modelului de Transport Urban si a Bazelor de Date aferente pentru municipiul Pitesti
  3: Elaborarea si testarea pachetelor de masuri
  4: Elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila – ca proces integrator si participativ
  5: Evaluarea strategica de mediu (ESM)
  6: Elaborarea planului de finantare aferent implementarii planului de mobilitate urbana integrata
  7: Elaborarea Raportului Final

Implică-te în elaborarea PMUD!

În lunile Martie si Aprilie 2017 au loc culegerile de date necesare pentru fundamentarea Planului, printre care enumerăm: interviuri la domiciliu, recensăminte de trafic în intersecții, pe liniile de transport public și în stațiile pentru călători, precum și interviuri în trafic, la toate intrările în municipiul Pitești. Scopul acestor cercetări este de a cunoaște cum se deplasează locuitorii din Municipiul Pitești și în ce condiții.

Informaţiile furnizate de către locuitori în cadrul interviurilor directe vor avea o contribuţie importantă la îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, a parcărilor şi transportului public în Municipiul Pitești, motiv pentru care cetățenii sunt rugați să participe la interviuri.

Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat operatorilor de culegere a datelor!


Cetatenii, specialistii, mediul de afaceri si societatea civila sunt incurajati sa participe la elaborarea PMUD prin semnalarea unor probleme si formularea de propuneri pentru imbunatatirea mobilitatii