ELABORARE PMUD

Stadiul proiectului

In cadrul Primariei Municipiului Pitesti au fost create un Comitet de Coordonare si un Grup de Lucru, ca structuri care urmaresc, sprijina si coopereaza la realizarea planului de mobilitate urbana durabila

Pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Piteste, a fost semnat un contract de prestari servicii cu asocierea prezentata mai jos.

În prezent este in curs de elaborare Etapa 1 - Culegerea de date si analiza a situatiei existente


ELABORATORI


AV Transport Planning
mobilitate

Companie specializata in modelare de transport, planificarea de mobilitate si formularea de politici cu privire la infrastructura de transport, dispunand de o echipa cu experienta la nivel european. A participat la elaborarea PMUD pentru polii de crestere Brasov si Constanta, precum si la realizarea a zeci de studii de mobilitate in Romania.

Synergetics Corporation
mobilitate si planificare urbana

Companie de consultanta care asigura asistenta clientilor în pregatirea si implementarea de proiecte de amploare, prin furnizarea de analize si cercetari care permit responsabililor sa ia decizii informate. Implicata in elaborarea PUG Bucuresti, PATJ Ilfov, Planul Integrat de Dezvoltare Urbana Zona Centrala Bucuresti.

Panteia BV

mobilitate

Companie olandeza, specializata pe temele de tansport si mobilitate, politici economice, afaceri sociale. A derulat implementari de succes la scara europeana, furnizand servicii de modelare de transport, analiza economica si financiara, evaluare a impactului, training si intarire a capacitatii institutionale.

Universitatea din Pitesti
cercetari sociale

Insitutie de invatamant superiori care îsi asuma misiunea de educatie si cercetare, prin realizarea trinomului universitatii moderne: educatie – cercetare – servicii în comunitate. Prin promovare si dezvoltare de parteneriate la nivel local, regional si national în scopul implicarii în rezolvarea problemelor comunitatii si cresterii vizibilitatii si prestigiului, Universitatea din Pitesti genereaza si transfera de cunoastere prin cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic.


Copyright © Synergetics Corporation 2017